Overige trainingen o.a.:

Instructie kleine blusmiddelen Wat wordt geleerd; gebruik en de werking van kleine blusmiddelen in relatie tot brandveiligheid en brandklassen. EHBO Wat wordt geleerd; het voorkomen en behandelen van kleine en grotere zaken spoedeisend (reanimatie en AED gebruik) en niet spoedeisend

EHBO met kinderen Wat wordt geleerd; het voorkomen en behandelen van kleine en grotere zaken waarbij ook de behandeling van kinderen wordt meegenomen. Spoedeisend en niet spoedeisende zaken.

Bediener AED Wat wordt geleerd; hoe te handelen bij een circulatie stilstand en het terughalen van het hartritme met behulp van een AED en Reanimatie.

Reanimatie Wat wordt geleerd; hoe te handelen bij een circulatie stilstand van een slachtoffer en samen te werken In samenwerking met het NRR. Hoe een AED in te zetten, hierbij draaien wij diverse scenario’s.

Preventiemedewerker Wat wordt geleerd; De preventiemedewerker heeft aandacht en zorg voor de arbeidsomstandigheden. Deze wettelijk verplichte functionaris ondersteund werkgever en werknemers bij het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Maatwerk? Maatwerktrainingen op aanvraag i.v.m. specifieke eisen en opdrachten.