Belangrijk Nieuws

Brandpreventie op vakantie

Het wordt weer zomer, het is mooi weer en dus trekken we er weer op uit.

De één naar zijn eigen vakantieverblijf, de ander naar een nieuwe vakantieplek met auto, motor, fiets of boot, of we gaan ook nog lekker barbecueën.

Helaas gebeuren er regelmatig onderweg, op de camping of op het water ongelukjes, omdat onvoldoende aandacht wordt besteed aan de (brand)veiligheid.

Denk vooraf aan de volgende zaken:

Wat te doen bij brand in en om uw vakantieverblijf?

Breekt er toch brand uit ondanks uw voorzorgsmaatregelen, onderneem dan de volgende acties:

 • Verwijder gasflessen uit de directe omgeving;
 • (laat) de brand melden bij receptie of portier;
 • Waarschuw de omwonenden en laat deze, zich zelf, in veiligheid stellen;
 • Probeer uitbreiding te voorkomen door alle ramen en deuren van de caravan, huisje, camper te sluiten;
 • Zorg dat de hulpverleningsdiensten een vrije toegang hebben;
 • Licht de hulpverleningsdiensten bij aankomst in over de situatie, te denken aan slachtoffers, gasflessen en mogelijke toedracht.

Brandblusmiddelen tijdens uw vakantieverblijf:

In geen enkel vakantieverblijf mag een blusmiddel ontbreken.

Voor elk blusapparaat geldt:

 • Minimale inhoud van 2 kg met keurmerk van Ministerie van BZK;
 • Plaatsing zo mogelijk bij de uitgang van tent, caravan, camper of boot;
 • Lees vooraf en tijdens uw verblijf regelmatig de instructies;
 • Spreek met de reisgenoten vooraf af wat te doen bij brand, waar naar toe en wie wat doet;
 • Bedenk dat het blusapparaat een zeer beperkte blustijd heeft, bij 5/6 kg/ltr. Gemiddeld 30 sec.;
 • Benader de brand zo dicht mogelijk alvorens te blussen, niet tegen de wind in om inademen van rook en koolmonoxide te voorkomen;

Verblijft u op de boot:

 • Plaats gasflessen aan boord in goed geventileerde ruimtes;
 • Gebruik bij schotpassages een schotdoorvoer;
 • Zorg dat leidingen goed vast(gebeugeld) zitten, goed zichtbaar zijn en zich zeker niet onder de waterlijn bevinden of door motor- en accuruimten lopen;
 • Gebruik voor aftakkingen een Truma-afsluiterblok. Dat geeft minder verbindingen en dus minder kans op lekkages;
 • Bochten in leidingen zijn beter dan bochten middels koppelingen, gebruik deze zo min mogelijk;
 • Bescherm leidingen tegen mechanische schade.

Meer tips voor veiligheid aan boord:

 1. Zorg dat andere opvarenden op de hoogte zijn hoe het schip te verlaten;
 2. Houd de vluchtwegen onder alle omstandigheden vrij van obstakels;
 3. Maak regelmatig ‘schoon schip’, controleer motorcompartiment, maak schoon en check isolatie en afvoer;
 4. Wanneer u tankt, mors dan geen brandstof op (hete)motoronderdelen;
 5. Berg poetskatoen op in afgesloten blikken;
 6. Zorg voor voldoende reddingsvesten op toegankelijke plaats(en) en zo nodig een reddingslijn met drijver.

Wat te doen bij brand aan boord?

 • Neem  bij brand aan boord geen enkel risico. De boot is vervangbaar, u niet;
 • Zorg allereerst dat de opvarenden in veiligheid zijn;
 • Het meest voor de hand liggende blusmiddel aan boord is water, geschikt voor vaste stoffenbrand (hout, textiel, papier, kortom bijna alles wat je kan vastpakken), zorg dat er een emmer aan een touw klaar ligt;
 • Verder een poederblusser type ABC, geschikt voor brand van vaste stoffen (A), vloeistoffen (B) en gas(C);
 • En vergeet vooral de blusdeken niet.

Maar wat te denken aan ook:

Veilig Barbecueën

Heerlijk met z’n allen in de tuin of bij de tent of caravan barbecueën. Maar doe het wel veilig!

Voor meer informatie zie brandweer

Veiligheid in de caravan

Lekker erop uit met de caravan. Let er goed op dat u apparatuur gebruikt met een laag stroomverbruik. Voor meer informatie zie brandweer

Namens BAA wensen wij u een fijne vakantie(periode) toe.